Contact: telefoon 010 - 4673105

http://mkdvcitykids.nl/wp-content/uploads/2015/03/shutterstock_75520312-1170x400.jpg

Financiering

Om in aanmerking te komen voor een plaatsing op ons kinderdagcentrum, verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderthuiszorg is een indicatie nodig.

Om op het kinderdagcentrum geplaatst te kunnen worden maken wij in overleg met ouders en verwijzers een zorgaanvraag bij het CIZ of het Wijkteam. CityKids biedt dagbehandeling in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of de Jeugdwet. Deze zorg wordt geleverd middels Zorg in Natura (ZiN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Het verpleegkundig kinderdagverblijf en de kinderthuiszorg van CityKids bieden zorg in het kader van de Zorg verzekerings wet (Zvw). Tevens biedt CityKids zorg in het kader van de Jeugdwet.
Deze zorg wordt geleverd middels Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB). Kinderen die zorg krijgen vanuit de Zvw behoeven een indicatie. Deze wordt door de daartoe bevoegde kinderverpleegkundigen in dienst van CityKids verzorgd. Voor een indicatie bij CityKids is een verwijzing nodig van de behandelend arts van uw kind.

CityKids biedt de mogelijkheid van vervoer van en naar CityKids, mits dit geïndiceerd is.

Contact Vestigingen Rotterdam

van Oldenbarneveltplaats 442
3012 AP Rotterdam
010-4673105
info@mkdvcitykids.nl
————————————————
Gouvernestraat 70E
3014 PR Rotterdam
010-4366447
info@mkdvcitykids.nl
————————————————
Oostzeedijk 104E
3063 BG Rotterdam
010-4361368
info@mkdvcitykids.nl
————————————————

Contact Vestiging Den Haag

Jonckbloetplein 61
2523 AV Den Haag
070-4500987
info@mkdvcitykids.nl
————————————————