Contact: telefoon 010 - 4673105

http://mkdvcitykids.nl/wp-content/uploads/2015/03/shutterstock_75520312-1170x400.jpg

Verwijzingsprocedure

De verwijzing naar CityKids gebeurt vanuit uiteenlopende disciplines en instanties, zoals:

  • artsen: huisartsen, kinderartsen, diverse specialisten, revalidatieartsen;
  • therapeuten: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten;
  • paramedici: diëtisten, orthopedagogen, maatschappelijk werk, transferverpleegkundigen;
  • reguliere kinderopvang;
  • wijkteams;
  • instellingen: MEE, Centrum Jeugd en Gezin, ziekenhuizen.

Wanneer u als verwijzer wilt overleggen over een eventuele plaatsing van een kind bij CityKids, neem dan contact op met het secretariaat, bereikbaar via telefoonnummer 010-4673105 of per mail info@mkdvcitykids.nl.

Voordat een kind geplaatst kan worden bij CityKids zal er eerst uitgebreid informatie uitwisseling en overleg plaatsvinden met de behandelend arts(en) en/of instellingen waar het kind bekend is. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de ouders. Zo kan de zorg volledig afgestemd worden op de wensen en behoeften van het kind en van de ouders. Nadat CityKids volledig op de hoogte is van de medische en de gezinssituatie van het kind, wordt een indicatieaanvraag opgesteld.